Ungdom liker porno

Inlagd av: Dag Solberg

Publicerat:
Senast uppdaterad:

Nordisk ungdom bruker pornografi i stadig høyere grad. Samtidig som de liker den, er de kritisk til dårlig porno. Jenter har fortsatt et ambivalent forhold til porno, men de er på glid.

Det første, nordiske studiet av 14–18-åringers holdninger til og bruk av pornografi ble foretatt i 2006 – i regi av Nordisk Ministerråd. Undersøkelsen ble gjennomført av Nordisk Institutt for Kvinne- og Kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo og viser til dels oppsiktsvekkende resultater om ungdommens syn på pornografi.

Reflekterte og kritiske holdninger
Av undersøkelsens hovedkonklusjon framgår det at pornografi langt mindre grad er myte- og tabubelagt blant dagens unge i forhold til før.

Pornografi viser seg å være et velkjent og diskutert fenomen blant ungdom i alle nordiske land, og ungdommen er i økende grad også konsumenter.

De unge bruker pornografien i rikt monn, er bevisste i forhold til ulike pornosjangre og forholder seg både reflektert og til tider ganske kritisk til den moderne pornografien. Bruken av pornografi er blitt normalisert i ungdomsmiljøene.

Jentene på glid
Fortsatt betraktes pornografien som mer naturlig blant gutter enn blant jenter. Mye av forklaringen ligger i at det meste av pornografien lages av menn – for menn. Jenter har fortsatt et ambivalent forhold til porno, men de er på glid.

Et initiativ fra Nordisk ministerråd
Undersøkelsen som det vises til, Unge, køn og pornografi i Norden ergjennomført av Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning (NIKK) på initiativ fra Nordisk Ministerråd. Sentrale kjønnsforskere fra hele Norden har bidratt i prosjektet, som dekker alle de nordiske landene.

 

Utdrag fra Dag Solbergs artikkel ”Ungdom liker porno” fra bladet Cupido  /2006. Les rapporten fra NIKK: Unge, køn og pornografi i Norden. Slutrapport

Den danske sexologen Christian Graugaard kommenterer forskningsresultatene for Cupido:
Ungdom krever mer ambisiøs porno
Skoleporno med ung ekspertise
 

Relaterade artiklar