Cupido Club Användaravtal

Publicerat: | Senast uppdaterad:

Cupido Club är ett online-community och en kontakt- och datingsida som inser att nöje och sexualitet är en viktig förutsättning för goda relationer. Kvinnor och män, par och singlar - och alla andra, som söker inspiration, vänskap, kärlek och möte är välkomna som medlem i Cupido Club.

1 - Godkännande av regler

Genom att registrera dig och vara medlem i Cupido Club accepterar du "Användaravtalet för Cupido Club" och körreglerna för att Hverdag AS som ägare utgör grunden för driften av Cupido Club online community.

Att verkställa Cupido-klubbens regler kommer i viss utsträckning att kräva diskretion. Som medlem i Cupido Club accepteras det att Cupidos moderatorer uppvisar ett sådant utrymme för samhällets vägnar. Protester eller diskussioner om regler och moderatorbeslut ska riktas direkt till club@cupido.no och får inte publiceras på Cupido Klubbs sidor, på sociala medier eller andra webbplatser. Sådan offentlig publikation betraktas som ett brott mot användaravtalet med de konsekvenser det medför.

 

2 - Profiler

För att kunna använda Cupido-klubbens erbjudanden och tjänster måste du registrera dig som medlem och skapa en personlig profil.

Profilen måste vara kopplad till en e-postadress som måste vara giltig så länge profilen är aktiv. All kommunikation mellan medlemmen och Cupido Club, inklusive "Glömt lösenord", beror på giltigheten av e-postadressen och att e-postmeddelandet som skickas till den angivna e-postadressen läses av medlemmen.

E-postadressen används också för viktiga aviseringar som är viktiga för medlemskapet och allmän information som tillhandahålls av Cupido Club. E-postadressen är inte synlig för andra medlemmar när som helst, och heller inte Cupido sprider eller säljer informationen om adressen till en tredje part.

Medlemmen är ansvarig för allt som publiceras eller sprids på eller från medlemmens profil. Det är inte tillåtet att tilldela andra lösenord och / eller användarnamn.

Cupido tar inte ansvar för riktigheten av medlemmarnas personliga information.

Cupid övervakar inte kommunikationen mellan användare. Därför kan Cupid inte laddas för några konflikter eller andra problem som kan uppstå mellan användare.

Medlemskapet i Cupido Club är personligt.

 

3 - Vad du inte kan göra i Cupido Club

3.1 - Bilder och texter

 Det är inte tillåtet att ladda upp / publicera bilder och texter som är skyddade av andras upphovsrätt. Det är inte tillåtet att publicera fotografier som visar andra kända personer än de eller personen med profilen. Det är inte tillåtet att publicera bilder som kan uppfattas som intrång eller innehåller e-postadresser, personlig information och / eller annonser. Du får inte publicera foton i öppna gallerier (inklusive profilbild / omslagsfoto), forum och grupper som skvallras, har uttryckligt sexuellt innehåll, visa kön eller fokusera på steg / skinkor / bröst - med eller utan kläder. Fokusering beaktas när skritt, rumpa / rumpa och bröst är ett betydande blickfång i bilden och / eller situationen uppfattas som exponerande. Se även de fullständiga reglerna för användning av bilder i gallerier, forum och grupper i avsnitt 9.

3.2 - Profiler

 Du får inte använda eller posta vilseledande profilinformation i syfte att lura andra medlemmar att kontakta falska villkor; detta kan vara information om kön, ålder, äktenskaplig status och val av profilbild. Du får inte använda några användarnamn, profilbeskrivningar eller annat innehåll som är kränkande eller olagligt eller på annat sätt bryter mot webbplatsens allmänna policy eller riktlinjer. Du får inte publicera ditt namn, adress, e-post / e-postreferens (t.ex. ICQ / MSN / Facebook / Skype / Snapchat / Kik), telefonnummer eller annan personlig information i profilbeskrivningar eller andra öppna sidor från Cupido Club. Det är inte tillåtet att skapa profiler för eller på uppdrag av organisationer, kommersiella skådespelare, festarrangörer eller andra arrangörer och nattutflykter, eller som journalister, forskare, terapeuter etc. utan Cupidos skriftliga medgivande. Du får inte publicera innehåll - text eller bilder - från andra Cupido Club webbplatser eller andra profiler på din egen profilsida.

3.3 - Uppförande

 Det är inte tillåtet att skicka sexuellt uttryckliga bilder i privata meddelanden (PM) till andra medlemmar som inte har begärt det. Detta betraktas och kommer att behandlas som blotting. Det är inte tillåtet att mobba eller visa hotande, ärekränkande, rasistiskt, diskriminerande och trakasserande beteende. Detta gäller också i privata meddelanden, till exempel när medlemmar avvisar input från andra medlemmar eller avvisas av andra medlemmar. Det är inte tillåtet att begära eller erbjuda könsföreningar eller använda jargong som kan tolkas som en inbjudan till prostitution. Det är inte tillåtet att sprida information som kan leda till att andra medlemmar identifieras eller vidarebefordra någon information som tillhandahålls av andra i Cupido Klubbens privata rum (privata meddelanden, privata chattrum och stängda grupper) utan samtycke från den andra. Du får inte kontakta eller övervaka andra medlemmar som har svartlistat dig eller uttryckligen avslutat kontakten med dig. Det är inte tillåtet att marknadsföra tjänster, produkter och webbplatser eller använda Cupido Club för massutsändning, vare sig det är kommersiellt eller privat. Det är inte tillåtet att kringgå bestämmelserna i detta användaravtal genom att använda andra funktioner och verktyg än de som anges för medlemmens medlemsnivå.

4 - Åldersgräns

 Den lägre åldersgränsen i Cupido Club är 18 år. 

 

5 - Uppsägning av medlemskap

 Medlemmen kan radera sin profil på Cupido Club när som helst. Eventuella utestående medlemsavgifter återbetalas inte. Om du aktivt väljer att säga upp din medlemsprofil ska du vara inaktiverad i 28 dagar innan information raderas. Detta tar också bort alla bilder som är associerade med profilen, mottagna meddelanden, dagbok och andra profilobjekt. Inlägg gjorda i kommentarsavsnittet för artiklar och i forum eller grupper kommer att kvarstå, men profilnamnen kommer att anonymiseras. Om du inte loggar in på din profil inom ett år kommer samma att hända. Information som du lämnar genom att shoppa (köpa betaltjänster) i Cupido förvaras i 5 år enligt redovisningslagen, jfr avsnitt 13 i redovisningslagen. 

 

6 - Varning

 Var extremt försiktig när du lägger ut foton eller annan personlig information på öppna eller stängda sidor i Cupido Club eller arrangerar möten på andra webbplatser eller i verkligheten. Medlemmen bör vara rimligt säker på att de känner den andra tillräckligt väl för att visa sitt förtroende. I alla fall tar medlemmen ansvar för vad de delar ut till andra och vad som händer i möten med andra. 

 

7 - Moderering

 Cupidos webbplatser modereras och Cupidos moderatorer kan utan föregående meddelande blockera profiler eller ändra eller ta bort innehåll som strider mot villkoren i detta användaravtal. Cupido tar inget ansvar för medlemmarnas förlust av data vid radering eller blockering. Betalning för blockerat medlemskap återbetalas inte. Cupido kan vägra nytt medlemskap till medlemmar som har deras profil blockerad. Medlemmar uppmuntras att skydda Cupido-klubbens miljö genom att rapportera överträdelse av detta användaravtal till Cupidos moderatorer. När du rapporterar innehåll i personliga meddelanden (PM) blir meddelandeteksten som rapporteras tillgänglig för moderatoren. 

 

8 - Konsekvenser av lag- och regelbrott

 Förutom att blockera en profil kan brott mot lagar och förordningar resultera i rapportering till medlemmens webbleverantör. I händelse av en polisrapport kan polisen, på misstanke om olagliga handlingar, kräva en besökslogg och innehåll i en tillhandahållen medlemsprofil. Brott mot upphovsrätts- och integritetsregler kan leda till juridiskt och ekonomiskt ansvar enligt upphovsrätten och strafflagen. I händelse av några fordringar mot Cupido kommer Cupido att söka begäran från profilinnehavaren.

 

9 – Bilder

Bildregler i allmänhet 

Medlemmen kan bara ladda upp sina egna bilder - och andras bilder som inte är skyddade av upphovsrätt (public domain). Fotografier med igenkännliga personer kan bara visa profilinnehavaren eller eventuellt en samtyckespartner om profilen är en parprofil. Bilderna får inte kränkta eller innehålla e-postadresser, personlig information och reklam. Erotiska bilder är tillåtna så länge de ligger inom norsk lag.

Regler för foton i öppna gallerier (inklusive profilbild / omslagsfoto), forum och grupper Bilderna får inte ha uttryckligt sexuellt innehåll, visa kön, vara sladdade eller fokusera på skridskor / skinkor / bröst - med eller utan kläder. Det är fokus när steg, skinkor / skinkor och bröst är ett betydande blickfång i bilden och / eller situationen uppfattas som exponerande. Skvaller i ett ansikte som påminner om "Bild av förövarna" i tidningar eller explisite nakenbild kommer inte att godkännas. Liten ansiktssnurr som inte generar hela bilden kan tolereras. 

Bilder som inte godkändes raderas automatiskt. Bilder kan laddas upp igen i det privata galleriet så länge de följer allmänna bildregler.Accept av bildregler Genom att ladda upp foton i Cupido Club garanterar medlemmen att bilderna följer bildreglerna i detta användaravtal. 

Moderering av bilder 

Bilder som publiceras i medlemmarnas öppna gallerier, inklusive profilbild / omslagsfoto, måste godkännas av Cupidos moderatorer. Moderatoren kan dock inte veta vilka bilder medlemmen har eller inte har rätt att använda. Det faktum att en bild är godkänd av moderator betyder inte att Cupido ger medlemmen rätten att använda bilden. Publicering av bilder görs enbart på medlemmens ansvar. 

Hänvisning hänvisas också till punkt 2 i användaravtalet - Godkännande av regler - som säger att "vid tillämpningen av Cupido-klubbens regler kommer det att finnas ett behov av att visa diskretion. Medlemmarna accepterar att Cupidos moderatorer utövar ett sådant diskretion på gemenskapens vägnar".

 

10 - Cupido Forum och Cupido Groups

 All forum- och gruppaktivitet bör vara relevant för syftet med forumet eller gruppen i fråga. Medlemmar som deltar i Cupido Forum åtar sig att bekanta sig med reglerna för Cupido Forum och Advice for Debitors. Forumtrådar med föråldrat innehåll kan stängas eller raderas. Grupper som inte har varit aktiva under de senaste sex månaderna raderas automatiskt.11 - Offertlag Cupido kan citera från inlägg medlemsmeddelanden i forumet och öppna grupper. Citat kan användas redaktionellt i tidningen Cupido och för marknadsföring av Cupido och Cupido Club. Vid citering är användarnamn anonymiserat. 

 

12 - Användaravtalet kan ändras

 Cupido kan göra ändringar i detta användaravtal. Nya uppdateringar kommer att meddelas. 

 

13 - Webbplatsens innehåll kan ändras

 Cupido kan ändra eller ta bort erbjudanden och funktioner utan föregående meddelande, inklusive erbjudanden och funktioner reserverade för VIP-medlemmar. 

 

14 - Cookies och Google Analytics

 Genom att använda Cupidos webbplatser samtycker du till att cookies placeras i medlemmens webbläsare. Läs mer om hur Cookies och GoogleAnaytics används på Cupidos webbplatser! 

 

15 - Cupidos ansvar

 Cupido garanterar inte någon minimaltid och är inte ansvarig för information som spelas in, tas emot, lagras, skickas eller på annat sätt görs tillgänglig på Cupidos webbplats utöver vad som krävs enligt obligatorisk norsk lag. Cupido tar inget ansvar för innehåll på webbplatser som Cupido eller Cupido Club medlemmar länkar till eller ger information om. Cupido ansvarar inte för medlemmens användning av webbplatsen eller för direkta eller indirekta konsekvenser av medlemmens användning av webbplatsen. Cupido kan inte hållas ansvarig för händelser, situationer eller ekonomiska förluster orsakade av möten eller avtal mellan användare i verkligheten. Cupido ansvarar inte för obehörig åtkomst till och missbruk av webbplatsen eller dataförlust så länge Cupidos webbplats har en säkerhetsnivå som överensstämmer med allmänt accepterade branschkrav. Cupido tar inget ansvar för förlust och / eller förstörelse av data och / eller störning av informationsflödet, orsakat av tredje parts åtgärder eller som ett resultat av driftsstörningar. Ansvarig utgivare av Cupidos webbplats är Hverdag as. När man hänvisar till Cupido i detta användaravtal avses i juridisk mening Hverdag som. Med Cupidos webbplats eller webbplats menas här webbplatser där Cupidos namn ingår i domännamnet som ägs av Hverdag AS.

 

16 - Övertagande

 Du samtycker till att avtalet som du ingick med Cupido Club genom att godkänna användaravtalet kan övertas av ett annat företag helt eller delvis, direkt eller indirekt ägt av Hverdag AS, eller till en tredje part i samband med förvärvet eller affärsöverföringen som inkluderar Cupido Club-tjänsten. 

 

17 - Privacy policy

Genom att registrera dig i Cupido Club accepterar du också integritetspolicyn (Privacy policy) på Cupido webbplats. 

 

18 - Kontakt

Har du frågor om medlemskap eller tjänst? Kontakta Cupido Club via e-post till club@cupido.no

Vänligen skicka e-postmeddelandet från den e-postadress som är registrerad i din profil!

Postadress: Hverdag AS, Karl Johans gate 8, NO 0154 Oslo - Norge.

Organisationsnummer: NO912019136.