Bildregler i Cupido Club

Publicerat: | Senast uppdaterad:

Bildregler i allmänhet (gäller alla bilder i Cupido Club)

  • Medlemmen kan endast ladda upp sina egna bilder – och andras bilder som inte är skyddade av upphovsrätt (allmän egendom). Att publicera bilder på personer utan deras vetskap eller att ha godkänt bilderna är också förbjudet enligt den norske lag - § 45c i åndsverksloven.
  • Fotografier med igenkännbara personer kan endast visa profilinnehavaren, eventuellt en samtyckande partner om profilen är en parprofil.
  • Bilderna får inte vara stötande eller innehålla e-postadresser, personlig information och reklam.
  • Erotiska bilder är tillåtna så länge de håller sig inom norsk lag.

Dessutom gäller strängare regler för bilder i öppna gallerier (inklusive profilbilder), Forum och Grupper

  • Bilderna får inte ha explicit sexuellt innehåll, visa kön, vara förtal eller fokusera på gren/rumpor/tuttar – med eller utan kläder. Det blir fokus när gren, rumpa/rumpa spricka och bröst är ett betydande blickfång i bilden och/eller situationen upplevs som avslöjande.

Godkännande av bildregler

  • Genom att ladda upp bilder till Cupido Club garanterar medlemmen att bilderna följer bildreglerna i användaravtalet.

Moderering av bilder

  • Bilder som publiceras i medlemmars öppna gallerier, inklusive profilbilder, måste godkännas av Cupidos moderatorer.
  • Moderatorn kan dock inte veta vilka bilder medlemmen har eller inte har rättigheter att använda. Att en bild är godkänd av en moderator betyder inte att Cupido ger medlemmen rätt att använda bilden. Publicering av bilder är medlemmens eget ansvar.
  • Det hänvisas även till användaravtalets avsnitt 2 - Godkännande av regler - som nämner att "vid tillämpningen av reglerna för Cupido Club kommer det att finnas ett behov av att utöva diskretion. Medlemmar accepterar att Cupidos moderatorer utövar sådan diskretion på uppdrag av communityn".


Privata och mer intima/uttryckliga bilder kan läggas in i privata gallerier.
OBS: Medlemmen kan bara ladda upp sina egna bilder – och andras bilder som inte är skyddade av upphovsrätt (allmän egendom). Att publicera bilder på personer utan deras vetskap eller att ha godkänt bilderna är också förbjudet enligt norsk lag - 45c § i åndsverksloven.
Som privatperson får du inte dela andras personuppgifter (dvs information eller bilder) utan samtycke från den berörda personen. Det är oberoende av om det finns öppna eller stängda onlineforum.

Bilder i personliga meddelanden (PM)
Det är i princip inte olagligt att skicka en bild på sig själv naken till någon. Men om du skickar nakenbilder eller lättklädda bilder till någon som inte vill det kan det anses vara ett sexuellt kränkande beteende som är belagt med böter eller fängelse (norsk lag - 298 § i straffeloven). Du kan få två års fängelse för att dela nakenbilder eller andra stötande bilder utan samtycke.

Läs också:  Bildgallerier.

Hur lägger man till/ändrar profilbild?

Se även användaravtalet för Cupido Club!