RTA 8589
RTA 8589 | © Robert Tarrerias

Skyld og skam god butikk

Inlagd av: Dag Solberg

Publicerat:
Senast uppdaterad:

– Skyld og skam skaper redsel. Og er ikke egnet til noe annet enn god butikk for helsevesenet, sier Esben Esther Pirelli Benestad.

Legen og ­sexologveteranen holdt foredrag om skam på seminar i regi av sexologisenteret NB 22 i Oslo. Cupido var der.
 
– Alt henger sammen. Den enkeltes historie er fortsatt den viktigste historien om den enkelte, sa Esben Esther og slo fast at skam skaper redsel.

– Det som har rammet pasienten, rammer også ofte terapeuten, sa Pirelli Benestad, med klar adresse til helsevesenets evigvarende behov for å søke forklaringer innenfor den etablerte – og ofte fordomsfulle måten – å rubrisere mennesker på.
 
Universelt tabu
– Seksuelle avvik er et tabu i alle deler av verden, og helsevesenet slutter aldri å ville ønske at alle var mer like enn de egentlig er, sa han. Og hevdet at terapeuten har en tilbakevendende trang til å fortelle klienten at «jeg vet hvem du er».
 
– Men vet terapeuten egentlig det?
 
– Neppe. Eller heller rett og slett ikke. – Vi må la en del ord og begreper gå ut på dato. Det finnes mer erfaring enn ord i det seksuelle universet. Og enhver form for kjønnsbekreftelse motvirker skam, sa Esben Esther.
 
Han mener at det skjer en overveiende psykisk eksludering av seksuelle individer som ikke finner plass innenfor det som er allment akseptert:

– Det skjer en psykisk ekskludering; samfunnet sier at visse ting er kriminelt, i religiøs forstand er det synd, det skaper forstyrrelser i det etablerte bildet av hva som er «rett og riktig», det kalles misdannelser, og det fører i en hver forstand til unødvendig lidelse, sa Esben Esther.
 
Vente til mor er død
– Til alle tider har vi hørt utsagn som «Det du er og føler finnes ikke», «Du er ikke slik», og «Skån for all del familien. Vent til mor er død.»
 
– Det er langt fra lett å la være å være skamfull. Og dess mektigere «systemet» er, dess større grunn er det til å skamme seg. Dette rører ved en av de største svakheter i helsevesenet, at en diagnose må være nyttig hvis den skal ha noen betydning.

– Skyld og skam er dessverre god butikk – men bare for helsevesenet, sa Esben Esther til en lyttende forsamling av ulike typer fagfolk fra offentlig og privat sektor innen helsestell og terapeutisk virksomhet.

– I følelsenes rom finnes det egentlig ingen objektivitet. Skam er en regelrett kulturell korsfestelse, sa Pirelli Benestad. Han understreket som alternativ til fordømmelse og stigmatisering en annen og bedre ideologi: Vektleggingen av menneskelig samkvem og mangfold.

Ingen terapeut vet hvem du er
– Ingen terapeut bør verken tenke eller si: Jeg vet hvem du er. For det vet vi ikke. Hver enkelt er seg selv. Og først når den enkelte føler tilhørighet i rommet og opplever forståelsen av at jeg er ikke «farlig», jeg er bare meg selv, kan den enkeltes seksualitet leves ut uten skam og skyld. Skammen er egentlig taushetens språk, og det er det aller farligste, mener Esben Esther.

Relaterade artiklar