42-18030407
42-18030407 | © Hans Neleman/Corbis/NTB scanpix

Hva en skrantende ereksjon kan fortelle deg

Inlagd av: Mats-Ola Kalgraff

Publicerat:
Senast uppdaterad:

En skrantende eller manglende ereksjon er en varsler om sykdom – med mindre det motsatte er bevist.

Menn med ereksjonssvikt har ofte også andre sykdommer - eller sykdommer under utvikling som ikke er oppdaget.

Det er dokumentert at ereksjonssvikten kan varsle sykdom inntil tre år før sykdommen blir akutt eller kronisk.
 
40 prosent av menn med ereksjonssvikt har åreforkalkning. 70 prosent av dem risikerer å få hjerteinfarkt.

25 prosent av menn med ereksjonssvikt har diabetes 2.

8-10 prosent av menn med ereksjonssvikt har for lavt testosteronnivå som gir økt risiko for fedme og en rekke alvorlige sykdommer og plager.

12 prosent av menn med ereksjonssvikt går på legemiddel med ereksjonsforstyrrende bivirkninger.
 
Ereksjonssvikt kan også skyldes cerebrale forstyrrelser og ryggmargskader, og det kan skyldes psykiatriske lidelser, psykologiske utfordringer og sosiale forhold, som for eksempel en vanskelig livssituasjon. Men de viktigste årsakene til ereksjonssvikt er likevel åreforkalkning, diabetes 2,  testosteronmangel og bivirkninger av legemidler.
 
Selv om mannen opplever eller forklarer at ereksjonssvikten skyldes at han er «litt stressa» eller «har så mye annet å tenke på», er det viktig at han også tar på alvor at problemet kan skyldes sykdom som ikke er oppdaget.  Det er også viktig at fastlegen hans ikke undervurderer betydningen av ereksjonssvikten.
 
Har du fortsatt morgenereksjoner?
Får du ereksjonsplunder, kan det uansett være smart å tenke på om du fortsatt har morgenereksjoner. Har du sluttet å våkne med morrabrød, har du god grunn til å anta at ereksjonsproblemet skyldes fysiologiske forhold, altså sykdom, og ikke psykologiske.
 
Men menn som benytter potensmidler uten at det først er utredet om ereksjonssvikten kan skyldes sykdom, kan dessverre ikke stole på denne morrabrød-regelen. Iallfall menn i risikosonen kan med hjelp fra potensmiddelet bibeholde eller få tilbake morrabrødet selv om sykdom er på gang. De kan faktisk bli sykere fordi vesentlige symptomer undertrykkes. Dette understreker ytterligere legers ansvar. Det indikerer også at leger altfor ofte forsømmer sitt ansvar.
 
Har du i tillegg til ereksjonsproblemet en livvidde som er 102 cm eller mer, uansett høyde og kroppsform for øvrig, eller har andre av symptomene på testosteronmangel i oversikten på side [xxx], er det ekstra viktig at du oppsøker lege og insistere på en grundig helsesjekk.
 
Penis som varsler
I symbolikkens verden er en bevisstløs eller død kanarifugl et varsel om for eksempel gass i gruvegangen, og i engelske og amerikanske kullgruver har fuglers skjebne vært gruvearbeideres redning. Ereksjonen er egentlig som kanarifuglen i kullgruven. Når penis skranter, kan det være et tidlig varsel om at testosteronnivået er synkende og at hjertesykdom og/eller diabetes er under utvikling.
 
De første sykdomstegn for hjerteinfarkt er nemlig ikke brystsmerter, og de første sykdomstegn for diabetes er ikke behov for å drikke masse vann. En skrantende ereksjon kan varsle et kommende hjerteinfarkt så tidlig som tre år før andre tydelige sykdomstegn dukker opp, og den kan trolig også varsle at diabetes 2 er under utvikling.
 
En frisk penis kan være et godt tegn på at også kroppen for øvrig er frisk. Akkurat som en flyvende kanarifugl er et godt tegn på at gruveluften er ren.
 
Hvorfor er penis en god varsler av sykdom?
Det er to årsaker til at penis er så spesielt godt egnet som sykdomsbarometer:
 
1 Blodårene i penis er så tynne at de langt tidligere enn andre blodårer i kroppen tettes når blandingen av kalk, fett og kolesterol avleires i blodåreveggene.
 
2 Nervene i penis er så følsomme at de langt tidligere enn andre nerver svekkes av diabetes. Dette kan gjelde alle de små nerveendene som overfører signalene som får den glatte muskulaturen til å reagere på stimuli.
 
Når ereksjonen skranter kan det altså være et tegn på at sykdom allerede er etablert, og at det «heldigvis» er registrert i et lokalt organ som er en veldig tydelig markør.
 
Kan ereksjonssvikt behandles?
Ja, ereksjonssvikt kan behandles. Men det er viktig at legen som utreder fokuserer på årsakene og ikke symptomene, og ikke bare skriver ut en resept på potensmiddel. Kan det påvises sykdom, vil behandlingen av sykdommen langt på vei også ha god effekt på ereksjonen.
 
Om årsaken til ereksjonssvikten ikke er påvisbar eller åpenbar, kan menn likevel få god hjelp av potensfremmende tabletter og injeksjoner, eventuelt sjokkbølgebehandling av penis, som er en ny metode med lovende resultater og som for den enkelte kan virke meget bra. En mindre undersøkelse av helt ny dato viser at også injeksjon av stamceller i penis kan gi meget gode resultater.

Hjelpemidler som for eksempel vakuumpumper som man nå kan få på blå resept, kan også bidra til bedring av ereksjonsevnen. All behandling av menn med ereksjonssvikt bør vurderes individuelt, og hver enkelt pasient bør gis kunnskap om de forskjellige behandlingsmulighetene som finnes.
 
Som nevnt i artikkelen om testosteron og hypogonadisme på de foregående sidene, kan også endret kosthold og mer mosjon gjøre godt for ereksjonsevnen.
 
Ekstraservice ved sex etter sykdom
Menn som etter utredning og behandling av hjertesykdom/diabetes eller etter å ha gått over til andre medisiner, ikke klarer å få tilbake ereksjonsevnen, kan få god hjelp av psykologer og sexologer som kan guide dem i deres seksualitet og eventuelt få dem til å forstå hvordan de kan nyte sin seksualitet til tross for en skrantende ereksjon.
 
Det siste er ikke minst aktuelt etter operasjon av prostatakreft, der opp til 80 prosent av mennene aldri får tilbake sin ereksjonsevne. I slike tilfeller er det en stor oppgave for urologer og sexologer - og til en viss grad også for fastleger - å diskutere den seksuelle rehabiliteringen heller enn rehabilitering av penis. God sex kan faktisk oppnås uten penetrering. Orgasme kan oppnås uten etterfølgende eller samtidig ejakulasjon.
 
Positiv ringvirkning
Hvis penis varsler om mulig sykdom, og den medisinske utredningen påviser et for lavt testosteronnivå, kan en behandling med testosterontilskudd bidra til forbedret insulinresistens og bedre behandlingsresultat. I enkelte tilfeller kan behandlingen reversere diabetesen. Påvises hjerte/kar-sykdom kan det ved behandling oppnås normale kolesterolverdier, og dermed kan en videre utvikling av åreforkalkningen forhindres.
 
Sørger du for å få behandlet ereksjonssvikten din, kan du med andre ord også få behandlet sykdommer som kan bli langt mer alvorligere enn ereksjonssvikten.
 
Kunnskap av relativ ny dato
Kunnskapen om at ereksjonen har en slik vesentlig, for ikke å si avgjørende, betydning for mannens helse, er av relativ ny dato. Den er først og fremst drevet fram i forskningsmiljøer med tilknytning til International Society for Sexual Medicine, American Urology Association og European Association of Urology.
 
Men norske urologers virksomhet er fortsatt i hovedsak rettet mot kirurgi av urologiske tilstander som prostata-, nyre- og blærekreft og godartet prostataforstørrelse. Jeg har inntrykk av at den enkelte urolog oppfatter ereksjonsproblemer som en oppgave for fastlegen – og fastlegen, hva gjør han, jo han skriver ut resept på Cialis eller henviser til urolog. Og hos urologen får pasienten som oftest også resept på potensmiddel. Sjelden eller aldri blir det snakk om en somatisk undersøkelse av kroppen for å avdekke sykdommer.
 
Jeg skulle i det hele tatt ønske at leger ble flinkere til å bruke finger’n.
 
Menn med lavt testosteronnivå kan nemlig også ha små testikler og en liten prostata. Men kjenner leger på testiklene og prostataen, eller skygger de unna? Jeg må si at fastleger generelt tar veldig lite på pasienter og meget sjelden finns det et kroppslig status når pasienter henvises til undersøkelser. Jeg skulle ønske at leger oftere kunne ta seg tid til å ta av dem buksene. Faktisk burde det innføres en takst for å kjenne etter i rektum og ta på testikler.
 
Det vil også være et betydelig fremskritt om de ikke bare får pasienten på vekta og noterer vekten i journalen, men også vurderer om den kan ha betydning for diagnosen. Og enda viktigere ville det være om det på legekontoret fantes et gammeldags målebånd og at det ble brukt til å måle livvidde.

 
Mats-Ola Kalgraff
er urolog ved Brumunddal legesenter og Serinus klinikk for mannlig helse. Han har mastergrad i sexologi fra universitetet i Ålborg. Artikkelen er skrevet i samarbeid med Cupidos redaktør Terje Gammelsrud.

Denne artikkelen om ereksjon som varsler sykdom er den andre av Mats-Ola Kalgraffs to artikler om ereksjon og helse. Her kan du lese den første artikkelen:
40-årskriser og andre kriser:
Testosteron og hypogonadisme

Lavt testoteronnivå kan føre til skrantende potens og alvorlig sykdom. Tilskudd av testoteron kan være god helseforsikring.

450.000 norske menn og kvinner
I gjennomsnitt 315.000 menn og deres 140.000 partnere, i alt 450.000 norske menn og kvinner, rammes av alvorlige ereksjonsproblemer.


Les også:
Legemidler på godt og vondt
Legemidlers bivirkninger er mangfoldige. De øker ikke bare risikoen for slappe peniser og tørre skjeder, men også mannepupper og dårlig kroppslukt.


Fra Cupidos arkiv:
Mannens seksualitet

Hva vet mannen om andre menns seksualitet - og om sin egen? Og hva vet egentlig kvinnen om den?

Relaterade artiklar